CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 2002

FASE PROVINCIAL SEVILLA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA

SUB 10 SUB 12 SUB 14 SUB 16
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO PTOS CLASIF
SANLUQUEÑO 18 12,5 19 13 16 8 3º-4º 8,5 4º-5º 9 104,0
DOS HERMANAS 20 17 1º2º 17,5 16,5 6 6 16 0 *** 99,0
PILAS 20,5 17 1º-2º 3,5 14º 16 16,5 14 0 *** 3 90,5
OSUNA 17 5º-6º 3 18 12,5 14,5 0 *** 8,5 4º-5º 7 80,5
OROMANA (PAO) 15 9 13,5 6 6º-7º 0 *** 5,5 12 2º-3º 0 *** 61,0
CORIA 19 14 5 10-13º 0 *** 1 13º-14º 9 7 0 *** 55,0
ALEKHINE-ESPARTINAS 17 5º-6º 2 17 10,5 1 13º-14º 0 *** 5 8º-10 0 *** 52,5
ALEPH 5 11º 0 *** 16 0 *** 11,5 3,5 12 2º-3º 0 *** 48,0
LOS  PALACIOS 4 12º 0 *** 20,5 4 9,5 4 0 *** 0 *** 42,0
PUEBLA 11 0 *** 10 0 *** 3,5 11º 0 *** 0 *** 0 *** 24,5 10º
PINO MONT 0 *** 0 *** 3 15º 0 *** 13,5 0 *** 5 8º-10º 0 *** 21,5 11º-12º
LA ALGABA 3,5 13º 0 *** 5 10-13º 0 *** 5 0 *** 8 0 *** 21,5 11º-12º
EL VISO 7,5 0 *** 5 10-13º 0 *** 4 10º 0 *** 3,5 11º 0 *** 20,0 13º
MAIRENA 0 *** 0 *** 0 *** 6 6º-7º 3 12º 8 3º-4º 0 *** 0 *** 17,0 14º
LOS CARTEROS 6 10º 0 *** 6 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 12,0 15º
FERNANDO HERRERA 0 *** 0 *** 5 10-13º 0 *** 4,5 0 *** 0 *** 0 *** 9,5 16º
ENROQUE 0 *** 0 *** 1 16º 0 *** 8 0 *** 0 *** 0 *** 9,0 17º
ANTONIO MACHADO 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 5,5 0 *** 0 *** 5,5 18º
MONCASE 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 5 8º-10º 0 *** 5,0 19º